Avslutningsframsyning: I am Dog

This event contains digital content (live streaming or video on demand)
EVENT INFORMATION

Den siste programposten under Bergen internasjonale litteraturfestival 2021 er ein premiere.

«I am Dog» er ei framsyning i tekst, bilete, lys og lyd skapt av Alwynne Pritchard i samarbeid med Domizia Tosatto. «I am Dog» er ei historie fortald gjennom samspelet mellom ei jente som heiter Willa og vennen hennar Dog. Willa og Dog lever i ei isolert verd. Dei to er leikne og vittige, nokre gonger heltemodige og ofte vondskapsfulle. Historia om Willa og Dog kan tolkast som ein indre monolog – to ulike sider av éin og same person – eller rett og slett som narrestrekane til to unge individ som saman utforskar verda og livet.  

«I am Dog» passar for alle aldre.

Avslutningshelsing: Festivalsjef Teresa Grøtan

litteratur