Pandemien, mennesket og litteraturen (Video on demand)

EVENT INFORMATION

Det har gått eitt år sidan pandemien sette verda ut av spel. Korleis har dette året vore? Og kva vil dei langsiktige konsekvensane bli, ikkje minst for den yngste generasjonen? Korleis har tidlegare pandemiar verka inn på samfunn og økonomi, på litteraturen som blei skrive, på korleis menneska tenkte?

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, biolog Dag O. Hessen og litteraturvitar Eirik Vassenden møter journalist Hilde Sandvik til samtale om kva følgjer denne perioden kan ha for menneske og natur og korleis det kan komme til uttrykk litterært. 

litteratur