Gåvekort LitFestBergen 2022

Gavekortinformasjon

Bergen internasjonale litteraturfestival 2022 blir arrangert frå 9.–13. februar.


Festivalprogrammet blir lansert 12. januar på heimesida til LitFestBergen: litfestbergen.no, og på Facebook.


Gåvekortet kan nyttast til kjøp av enkeltbillettar på ticketco.no.