Morsmål og metaforar. Ein samtale om språk og litteratur i tre ulike land

Arrangementsinformasjon

Med Hege Newth 

litteratur