Naturens undre I

Arrangementsinformasjon

Omringa av ulvar, elefantar, bjørnar, kvalar, biller og blomar i det nyrestaurerte Naturhistoriske samlingar på Muséplass 1, fortel professor i biologi Dag O. Hessen om den fantastiske naturen. 

Kva ansvar har vi, unge og gamle, for det som skjer med naturen og klimaet på kloden? Finst det håp? Ja, meiner Hessen. Men vi kan ikkje overlate oppryddinga til generasjonane som kjem. No må alle, ikkje minst dei som forskar på natur og klima, snakke, skrive og rope ut om det som skjer. I den brageprisvinnande boka Verden på vippepunktet oppmodar han oss alle til å engasjere oss.

litteratur