Støv over historia/ Dust over history

Arrangementsinformasjon

Med Yvonne Adhiamo Owour og Kari Jegerstedt

litteratur